Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

परावलंबी

October 08, 2017

Search by Tags:  थवा

परावलंबी

जीवन हर घडिलाअवलंबूनी तू, आहे दूजावरी

व्यर्थ मग कांअभिमान, बाळगतोस उरी

नऊ मास होतागर्भामध्यें, जेंव्हा आईच्या

शोषण केले अन्नसारे, रक्तामधूनी तीच्या

माता पित्याच्याकष्टाचा तो, घाम गळत होता

तुझे बालपणफुलविण्या, ओलावा देत होता

घर गृहस्थीचे सुख भोवतीं, पत्नी मुला पासूनी

समाधान ते मिळतां तुजला, गेला बहरुनी

वृद्धत्वाला काठी लागतें, स्थिरावण्या तोल सदा

हातभार तो देईल कुणी, विवंचना हीच अनेकदा

मृतदेह जर तसाच पडला, किडेमुंग्या खाती

त्याही क्षणी मदत लाभूनी, चिता-अग्नी देती

जन्मापासूनी मृत्युपर्यंत, परावलंबी जीवन

कुणी तरी दिले तुजसाठीं, हेघे जाणून

डॉ.भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com

Search by Tags:  थवा
Top

bhagwan nagapurkar's Blog

Blog Stats
  • 827 hits