Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

निसर्गाचे चक्र

October 01, 2017

Search by Tags:  कृष्णकमळ

निसर्गाचे चक्र

सतत फिरत राहते चक्र निसर्गाचे

उत्पत्ति स्थीति लय ह्याकालकृमणाचे ।।धृ।।

एक एक पाकळी

लहानशी कळी

जाई उमलून

फूल त्याचे बनून

सुगंधी टपोरे फूल

कांही वेळ राहील

कोमेजून जाई

देऊनी रुप बीजाचे

परत अंकूरण होई

दुजा एका झाडाचे ।।१।।

सतत फिरत राहते चक्र निसर्गाचे

एक एक पाऊल

टाकते मुल

वाढते हसून

बनते यौवन

एटदार तो दहधारी

कांही काळाची उभारी

देह होई विलीन

पेटवूनी दिवे वंशाचे

होई अवतरण

नव्या एका मानवाचे ।।२।।

सतत फिरत राहते चक्र निसर्गाचे

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com

Search by Tags:  कृष्णकमळ
Top

bhagwan nagapurkar's Blog

Blog Stats
  • 432 hits