Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

मुक्तीसाठीं

October 01, 2017

Search by Tags:  थवा

मुक्तीसाठीं

रुजला पाहीजे विचार मनांत

सारेच प्रभुचे असे ह्या जगांत

जो वरी आहे मी माझे येथे असे

त्या क्षणापर्यंत स्वार्थ मनीं वसे

स्वार्थयुक्त मन मुक्त होत नसे

मुक्ती येई पर्यंत पुनर्जन्म असे

बिंबता मनांत माझे नाहीं कांहीं

प्रभूचे समजता आत्मा मुक्त होई

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com

Search by Tags:  थवा
Top

bhagwan nagapurkar's Blog

Blog Stats
  • 308 hits